EnglishSlovak

Archive for 30 septembra, 2020

30 sep
0

Spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb

Zástupcovia národných projektov realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR budú na krajskej úrovni spolupracovať a koordinovať svoje aktivity. To následne povedie ku skvalitneniu služieb a zvýšeniu efektivity projektov pri implementácii svojich tém a dosahovaní projektových cieľov.
Taký je hlavný záver zo štvrtkového pracovného stretnutia zástupcov národných projektov pôsobiacich v Nitrianskom kraji s vedením Odboru národných projektov IA MPVSR.

Read More
29 sep
0

Od 1.10.2020 rušíme všetky plánované Informačné semináre

Ústredný krízový štáb SR navrhol opatrenia s predpokladanou platnosťou od 1. októbra. Viac sa dozviete kliknutím na odkaz

Read More
28 sep
0

Informačný seminár -Stratégia a plánovanie procesov na úrovni samospráv

Pozývame Vás na ďalšiu sériu tém informačných seminárov NP TOS. Aktuálne v mesiaci október v mestách Trnava a Prešov. Tento krát sa bude prezentovať plánovanie procesov na úrovni samospráv a […]

Read More
25 sep
0

Aktivity projektu NPDI PTT – júl/august 2020

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2020.

Read More
25 sep
0

Deň vidieka v Národnej rade SR

22. septembra sa Západnou terasou Bratislavského hradu niesli tóny ľudoviek a vône typických slovenských dobrôt. Pod záštitou predsedu parlamentu organizoval Vidiecky parlament na Slovensku 17. ročník Dňa vidieka v Národnej rade Slovenskej republiky s názvom „Ekonomicky rastúci vidiek“.

Read More
18 sep
0

Tematický workshop – Výstupy z hodnotenia pripravenosti

V Implementačnej agentúre sme 7. septembra 2020 privítali zástupkyne a zástupcov Vyšších územných celkov z celého Slovenska, aby sme ich ako zriaďovateľov zariadení sociálnych služieb zapojených do projektu informovali o výsledkoch hodnotenia pripravenosti a zodpovedali im otázky týkajúce sa procesu deinštitucionalizácie a aktivít projektu.

Read More
14 sep
0

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb 1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb (A. Mátel (ed.), B. Horváthová, J. Mazalánová, T. Roman, 2019) Metodika bola spracovaná […]

Read More
14 sep
0

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb

Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb 1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb (A. Mátel (ed.), B. Horváthová, J. Mazalánová, T. Roman, 2019) Metodika bola spracovaná […]

Read More
03 sep
0

Obmedzený prevádzkový režim

Podateľna na Nevädzovej 5 v Bratislave bude aj naďalej otvorená v čase:  od 7:00 do 15:00 hod. Opäť sme Vám plne k dispozícií v pondelok 7. septembra 2020.  Ďakujeme za […]

Read More