EnglishSlovak

Spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb

  • Domov
  • Spoluprácou ku skvalitňovaniu služieb
30 sep
0

Zástupcovia národných projektov realizovaných Implementačnou agentúrou MPSVR budú na krajskej úrovni spolupracovať a koordinovať svoje aktivity. To následne povedie ku skvalitneniu služieb a zvýšeniu efektivity projektov pri implementácii svojich tém a dosahovaní projektových cieľov.

Taký je hlavný záver zo štvrtkového pracovného stretnutia zástupcov národných projektov pôsobiacich v Nitrianskom kraji s vedením Odboru národných projektov IA MPVSR.

Stretnutie v Nitre - ilustračné foto

Pod jednou strechou

Priestory Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, ktoré v súčasnom období pôsobia v každom kraji, by popri svojej práci v teréne mohli využívať aj zástupcovia ďalších národných projektov, napríklad na stretnutia so starostami, organizovanie seminárov, prednášok, workshopov a pod.

Kľúčová však bude najmä spolupráca a prepájanie regionálnych koordinátorov jednotlivých národných projektov na úrovni tém a úloh, ktoré implementujú.

„Cieľom môže byť vytvorenie tímu IA MPSVR v regióne, čiže z regionálnych centier by sa mohli stať akési „detašované pracoviská“ Implementačnej agentúry,“ povedal riaditeľ ONP Ján Rusňák a dodal, že takto nastavené centrá by v budúcnosti mohli pomáhať aj ministerstvu práce a slúžiť ako komunikačný kanál ministerstva so samosprávami. Ak sa takéto nastavenie osvedčí, nevylučuje ani stretnutia „krajských tímov“ na celoslovenskej úrovni.

Okrem nitrianskeho sa takéto stretnutia uskutočnili vo všetkýchkrajských centrách.Počas diskusií odznelo mnoho nápadov i kritických postrehov, čo len potvrdzuje potrebu spolupráce jednotlivých národných projektov na regionálnej úrovni. Pokračovaním preto budú ďalšie stretnutia regionálnych koordinátorov všetkých národných projektov, ktorých cieľom bude hľadanie prienikov a následná kontinuálna koordinácia ich aktivít.

Leave A Comment