EnglishSlovak

EKONOMIKA PRE ĽUDÍ

Výstupy projektu


• webová stránka venovaná sociálnemu podnikaniu socialnaekonomika.sk

• online katalóg produktov a služieb registrovaných sociálnych podnikov katalogsp.sk

Materiály a dokumenty vypracované NP ISE:

 

• Ročná súhrnná správa o rozvoji SE v SR – 2019 – Kontext a výzvy sociálneho podnikania na Slovensku

• Ročná súhrnná správa o rozvoji SE v SR – 2020