EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

Kontakt na projekt:


Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku
alebo volajte na číslo: + 421 918 111 67.

Email: npise@ia.gov.sk

Projektový tím

Projektová manažérka

  • Mgr. Gabriela Dunajčíková Gabriela.Dunajcikova@ia.gov.sk +421 2 204 312 00 / +421 917 991 233
  • Asistentka projektovej manažérky

  • Silvia Matejková Silvia.Matejkova@ia.gov.sk +421 2 204 31 416
  • Manažérka pre disemináciu

  • PaedDr. Marcela Švecová marcela.svecova@ia.gov.sk +421 2 204 315 13 / +421 917 991 218
  • Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

    Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov. Nájdete ich
    v každom krajskom meste.