EnglishSlovak

Archive for 30 septembra, 2019

30 sep
0

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“

Informácia o predpokladanom termíne vydania rozhodnutí o ŽoNFP predložených v rámci 2. hodnotiaceho kola výzvy „Podpora pracovných miest“ Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje žiadateľov v rámci výzvy „Podpora […]

Read More
27 sep
0

Informácia o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR si dovoľuje informovať žiadateľov  o zmene termínu 6. hodnotiaceho kola výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01 „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie II“ (ďalej len […]

Read More
26 sep
0

Aktivity projektu NP DI PTT – Júl / August 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiacoch júl a august 2019.

Read More
24 sep
0

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR pozýva  na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. v Bratislave, v Európskom informačnom centre. Na […]

Read More
20 sep
0

Mrháme ich životmi

O tom čo je a čo nie je deinštitucionalizácia, čo je v nej najdôležitejšie a čo najťažšie, hovorí hlavný expert pre deinštitucionalizáciu a transformáciu národného projektu Deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov Miroslav Cangár z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

Read More
19 sep
0

NP TOS v médiách

Informačný seminár v priestoroch Trenčianskej župy o NP TOS očami televízie Trenčiansky terajšok si môžete pozrieť TUV spolupráci s IPC pre EŠIF Trenčiansky samosprávny kraj

Read More
19 sep
0

NP TOS v médiách

Informačný seminár v priestoroch Trenčianskej župy o NP TOS očami televízie Trenčiansky terajšok si môžete pozrieť TU

Read More
16 sep
0

Informácia o plánovanom uzavretí výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o plánovanom uzatvorení výzvy s kódom OP ĽZ DOP 2017/4.1.2/02 „Vývoj nových zariadení podporujúcich sociálnu integráciu osôb so zdravotným postihnutím“ (ďalej len „výzva“). Predmetná výzva sa uzatvorí dňom uzatvorenia 7. […]

Read More
11 sep
0

Tematický workshop – Prečo sa oplatí zamestnávateľom zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 3.10.2019 v Bratislave.

Read More
09 sep
0

Informácia o účtoch na vrátenie nezúčtovaných záloh

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR informuje príjimateľov, že v súlade so schémou procesov vrátenia finančných prostriedkov upravených  v usmernení MF SR č.3/2015 je potrebné vrátiť: nezúčtovanú časť poskytnutej zálohy […]

Read More