EnglishSlovak

Archive for 28 marca, 2021

28 mar
0

„Servisné poukážky – čo to je?“

Túto otázku si položí asi väčšina bežnej verejnosti, keď niekde zachytí toto slovné spojenie. Je to škoda, lebo servisné poukážky sú výborným nástrojom na odľahčenie od bežných rutinných domácich prác, ktoré väčšina ľudí považuje za stratený čas, prípadne už nemajú sily, aby si tieto práce vykonávali sami.

Read More
25 mar
0

4 pevné piliere práce Centra pomoci človeku v Piešťanoch

Hlavnou úlohou Centra  pomoci človeku v Piešťanoch je poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda poskytuje dostupné a bezplatné služby […]

Read More
25 mar
0

4 pevné piliere práce Centra pomoci človeku v Piešťanoch

Hlavnou úlohou Centra  pomoci človeku v Piešťanoch je poskytovanie nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu v zmysle § 28 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, teda poskytuje dostupné […]

Read More
24 mar
0

Skúsenosť terénnej sociálnej pracovníčky s očkovaním proti COVID-19

Naša terénna sociálna pracovníčka z Hodejova (okres Rimavská Sobota) Mgr. Iveta Vilhanová absolvovala spolu so svojimi kolegami v nemocnici v Rimavskej Sobote druhú dávku očkovania proti ochoreniu COVID-19.

Read More
24 mar
0

Výberové konanie na pozíciu regionálny/a koordinátor/-ka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Pridajte sa do nášho tímu regionálnych koordinátorov a koordinátoriek. Miesto výkonu práce je územie Nitrianskeho samosprávneho kraja (prioritne okresy Komárno, Nové Zámky, Šaľa) s presahom do Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Read More
16 mar
0

Supervízia – otázky a odpovede

O supervízii a ako funguje si môžete prečítať viac v prehľadnej informácii, ktorú sme si pre vás pripravili.

Read More