EnglishSlovak

Archive for 13 januára, 2017

13 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom […]

Read More
10 jan
0

DÔLEŽITÉ: Informácia pre záujemcov o zapojenie sa do národného projektu NP TSP I

Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci realizácie národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (kód ITMS 2014+: 312041A138) pripravuje oznámenie o možnosti zapojenia sa do projektu pre organizácie, ktoré vykonávajú aktivity v prospech cieľovej […]

Read More
09 jan
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom […]

Read More