EnglishSlovak

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02

  • Domov
  • Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02
09 jan
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí.“ Výzva je vyhlásená od 05. 01. 2017

 

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

– Termín uzavretia 1. kola 15. 03. 2017

– Termín uzavretia 2. kola 24. 05. 2017

– Termín uzavretia 3. kola 22. 09. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy  

Podpora
vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Leave A Comment