EnglishSlovak

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
13 jan
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v prirodzenom rodinnom prostredí“. Výzva je vyhlásená od 12. 01. 2017

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

– Termín uzavretia 1. kola 22. 03. 2017

– Termín uzavretia 2. kola 31. 05. 2017

– Termín uzavretia 3. kola 29. 09. 2017

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy

Podpora
vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Leave A Comment