EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

30 jún
0

Informačné semináre NP DI PTT – 4. cyklus

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) zorganizovala dva Informačné semináre, ktoré sa konali online formou 14.06.2021 a 21.06.2021.

Read More
23 jún
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
17 jún
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za máj 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za máj 2021.

Read More
10 jún
0

Problémové správanie – ako na to?

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala 04.06.2021 tematický workshop na tému „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách.“

Read More
01 jún
0

Pozvánka na online infosemináre o DI

Pozývame Vás na online informačné semináre projektu NP DI PTT, ktoré sa uskutočnia v dňoch 14.06.2021 a 21.06.2021.

Read More
28 máj
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za apríl 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za apríl 2021.

Read More
26 máj
0

Tematický workshop – Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách

Pozývame Vás na tematický workshop „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách,“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
24 máj
0

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov.

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnila dňa 24.05.2021 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. V rámci tohto […]

Read More
13 máj
0

Srdcom k tým, ktorí našu pomoc potrebujú

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala 07.05.2021 tematický workshop na tému „PRETERAPIA.“

Read More
06 máj
0

Komunitná aktivita – Medzičilizie

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s partnermi projektu a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR zorganizovala 21.04.2021 komunitnú online aktivitu pre zástupcov Združenia obcí Medzičilizia v Trnavskom samosprávnom kraji.

Read More