EnglishSlovak

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

  • Domov
  • Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)
23 jún
0

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie o nových formách komunitnej pobytovej sociálnej služby v podobe rodinného ubytovania v súvislosti s aktuálne platnými legislatívnymi a normovými požiadavkami na ubytovacie zariadenia v procese deinštitucionalizácie. Odborný workshop budú lektorovať doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD. a doc. Ing. arch. Ľubica Selcová, PhD., ktoré sa dlhodobo venujú problematike bývania a univerzálneho navrhovania, a zároveň sa spolupodieľali na príprave novej normy STN 73 4301 Bytové budovy, ktorá je platná od 01.02.2021. V uvedenej norme sú podrobnejšie zadefinované požiadavky na bezbariérové bývanie, ktoré predstavujú veľký prínos pri tvorbe obytného prostredia nielen v procese transformácie zariadení pobytových sociálnych služieb, ale aj v oblasti nájomného bývania v mestách a obciach. Tematický workshop zároveň poskytne účastníkom odborné informácie súvisiace s umiestnením rodinného bývania v lokalite, najmä umiestnenie stavby na pozemku, stavebné regulatívy a zmenu účelu stavby podľa legislatívnych predpisov.

Tematický workshop sa uskutoční online formou v dvoch termínoch:

Dátum: 02.07.2021
Miesto
: online cez aplikáciu MS TEAMS
Čas: od 9:00 h – 15:00 h

Registrácia: https://docs.google.com/forms/d/1ANbHVllZ2NI9J0KFHKM066SPX3o1PRZ44EnPSs5Bpr8

Prihlásiť sa na tento termín môžete do 30.06.2021.


Dátum: 10.09.2021
Miesto
: online cez aplikáciu MS TEAMS
Čas: od 9:00 h – 15:00 h
O možnosti registrácie na tento termín budete informovaní v mesiaci august.

Prihláseným záujemcom následne 1 deň pred konaním tematického workshopu  pošleme prihlasovací link.

Program tematického workshopu Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Leave A Comment