EnglishSlovak

Archive for 30 augusta, 2017

30 aug
0

Informácia o zrušení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s názvom „Poradenstvo a osveta v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie“ s kódom OP ĽZ DOP 2016/4.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) si dovoľuje informovať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „MPSVR SR“) ako […]

Read More
21 aug
0

Usmernenie pre žiadateľov

Odporúčame žiadateľom, aby sa pred kontaktovaním poskytovateľa nenávratného finančného príspevku oboznámili s nasledovnými dokumentmi, ktoré umožnia žiadateľovi a potenciálnemu prijímateľovi pochopiť ciele výzvy a priority programových dokumentov:  – predmetná výzva […]

Read More
07 aug
0

Informácia o výsledkoch posudzovania žiadostí na zapojenie sa do NP TSP I v rámci Oznámenia zameraného na organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova

7.augusta 2017 Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejnila dňa 29.03.2017 Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre kontextovú evaluáciu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR kontextovú evaluáciu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP). IA MPSVR SR hľadá evaluátora – […]

Read More
04 aug
0

Výberové konanie na pozíciu Evaluátor/evaluátorka pre evaluáciu dopadu TSP – člen tímu

V rámci implementácie NP Terénna sociálna práca v obciach I (ďalej NP TSP I) pripravuje IA MPSVR SR evaluáciu dopadu terénnej sociálnej práce (ďalej aj ako TSP), ktorá umožní lepšie porozumieť TSP […]

Read More
01 aug
0

Tím IA runners beží pre vás

  Beh za zdravím, beh pred chorobami, beh pre, beh proti, beh detí, beh dospelých, beh cross, orientačný beh…beh zažíva v súčasnosti veľký boom. Jeho popularita naďalej narastá a našiel si fanúšikov […]

Read More