EnglishSlovak

Aktuality DI PTT

22 okt
0

PRIHLASOVANIE na Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More
01 jan
0

Dôvody deinštitucionalizácie

Pre zásadnú realizáciu zmien v oblasti sociálnych služieb existujú vážne dôvody. Expert projektu NP DI PTT pre sociálne služby, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., uvádza niekoľko konkrétnych dôvodov pre formovanie a zapojenie pracovných tímov do deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Read More