EnglishSlovak

Archive for 31 januára, 2022

31 jan
0

Zoznam spolupracujúcich subjektov zapojených do NP TSP II

Pre nahliadnutie stiahnite NP TSP II_zapojené subjekty (XLSX, 21 kB) Ku dňu 1.1.2023 je do NP TSP II zapojených 194 subjektov. a subjekt  okres VÚC  TSP TP OP 1 Abranovce Prešov PO […]

Read More
27 jan
0

Oznámenie prijímateľom dopytovo orientovaných výziev OP ĽZ – Prioritná os č. 2, č. 3 a č.7

Dovoľujeme si Vás informovať, že s účinnosťou odo dňa 01.02.2022, na základe Dohody o ukončení Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom prechádzajú všetky doterajšie kompetencie Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí […]

Read More
27 jan
0

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 24.01.2022 bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a […]

Read More
13 jan
0

Príklady dobrej praxe našich projektov v RTVS

Od polovice októbra môžu diváci RTVS vždy v pondelok sledovať na STV3 špeciálnu reláciu Cesty istoty. Jednotlivé diely prinášajú veľmi pútavou formou spracované príbehy ľudí, ktorým národné projekty realizované Implementačnou agentúrou MPSVR SR pomohli zmeniť život k lepšiemu.

Read More
12 jan
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 1.1.2022 v rámci NP TSP II

Dovoľujeme si Vás informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa bodu 5.6.) IA MPSVR SR môže jednostranne zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie personálnych výdavkov zamestnancov, ktorí […]

Read More
11 jan
0

Indexácia personálnych výdavkov pre zamestnancov spolupracujúcich subjektov od 01.01.2022 v rámci NP BOKKÚ

IA MPSVR SR si Vás dovoľuje informovať, že na základe aktuálneho znenia Zmluvy o spolupráci (podľa článku 4, bodu 4.4) IA MPSVR SR môže zvýšiť výšku finančných prostriedkov poskytovaných na krytie […]

Read More