EnglishSlovak

Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom

  • Domov
  • Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
27 jan
0

IA MPSVR SR si dovoľuje informovať prijímateľov, že dňa 24.01.2022
bola v centrálnom registri zmlúv zverejnená Dohoda o ukončení Zmluvy o vykonávaní
častí úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom
 medzi Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
ako riadiacim orgánom pre operačný program Ľudské zdroje
a Implementačnou agentúrou MPSVR SR pre operačný program Ľudské zdroje
pre prioritnú os 2, 3, 4 a 7 (2014-2020). 

Zmluva je zverejnená na nasledujúcom odkaze: https://www.crz.gov.sk/zmluva/6166701/