EnglishSlovak

Archive for 22 júna, 2023

22 jún
0

Oznámenie o povinnej publicite pre užívateľov NP UKRAJINA

Oznamujeme užívateľom povinnosť uplatňovať pravidlá informovania a publicity v rámci národného projektu Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR – samospráva.

Read More
21 jún
0

NP KSS na ceste k ľuďom a s ľuďmi

Prečítajte si o tom, ako sa snažíme kráčať aktivitami NP KSS so všetkými, ktorých sa kvalita sociálnych služieb týka.

Read More
20 jún
0

Tematický workshop – Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?

Pozývame vás na tematický workshop „Ako pripraviť zamestnávateľov pre spoluprácu?“, ktorý sa uskutoční v utorok 01.08.2023 – prezenčne v Hoteli Color v Bra

Read More
15 jún
0

Záverečná konferencia NP TSP II

Záverečná konferencia NP TSP II Vo utorok 6. júna 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici pri príležitosti ukončenia realizácie národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (ďalej ako […]

Read More
15 jún
0

Rodinné podnikanie súčasťou zákona o sociálnej ekonomike

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch platná od začiatku tohto roka priniesla novinku. Zadefinovala rodinné podniky,

Read More
13 jún
0

Informácia o predĺžení aktivít NP BOKKÚ a pokračovaní projektu

Vážení poskytovatelia zapojení do NP BOKKÚ, oznamujeme vám, že sme sa rozhodli predĺžiť aktivity národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tento krok nám umožní poskytnúť Vám ďalšiu podporu […]

Read More
Ovocný jablkový sad, s rebríkom priloženým k stromu
13 jún
0

Prepojenie odborného vzdelávania a sociálneho poľnohospodárstva

V článku sa dozviete, čo je to sociálne poľnohospodárstvo aj na príklade z praxe Banskobystrického samosprávneho kraja.

Read More
12 jún
0

Oznámenie o ukončení 5. hodnotiaceho kola na posudzovanie žiadostí o zapojenie

Oznamujeme žiadateľom, že 5. hodnotiace kolo na posudzovanie žiadostí o zapojenie do NP Ukrajina v listinnej podobe je posledné a bude ukončené dňa 22.06.2023.

Read More
12 jún
0

Oznámenie o zverejnení aktualizovaných verzií dokumentov k Žiadosti o platbu

Oznamujeme užívateľom, že zverejňujeme aktualizované verzie dokumentov k Žiadosti o platbu a kód projektu ITMS.

Read More
08 jún
0

Oznámenie o predÍžení financovania transferov a pokračovanie projektu

Informácia o predĺžení financovania transferov a nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá.

Read More