EnglishSlovak

Informácia o predĺžení aktivít NP BOKKÚ a pokračovaní projektu

  • Domov
  • Informácia o predĺžení aktivít NP BOKKÚ a pokračovaní projektu
13 jún
0

Vážení poskytovatelia zapojení do NP BOKKÚ,

oznamujeme vám, že sme sa rozhodli predĺžiť aktivity národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni. Tento krok nám umožní poskytnúť Vám ďalšiu podporu a možnosť dosiahnuť stanovené ciele projektu o ďalší mesiac a to do júla 2023.

V najbližších dňoch vám bude zaslaný Dodatok k Zmluve o spolupráci. Veríme, že toto predĺženie nám poskytne dostatočný priestor na dosiahnutie maximálnej efektivity a úspešné dokončenie projektu.

Vďaka veľmi dobrej spolupráci s pani ministerkou práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňou Gaborčákovou bol pre IMPLEA schválený projektový zámer na nový národný projekt Spolu pre komunity, ktorý zabezpečí financovanie komunitných centier a terénnej sociálnej práce a ich metodickú podporu kontinuálne od 01.08.2023.

Ďakujeme za vašu dôležitú účasť v projekte a za vaše úsilie v práci s tými najzraniteľnejšími.