EnglishSlovak

Archive for 27 novembra, 2019

27 nov
0

Videomanuál k predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS

Pripravili sme pre Vás videomanuál k správnemu predkladaniu Žiadosti na zapojenie sa do NP TOS a k správnemu vypĺňaniu Vyhlásenia o poskytnutí pomoci De minimis.

Read More
26 nov
0

Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční 12.12.2019 v Bratislave.

Read More
25 nov
0

Aktivity projektu NP DI PTT – Október 2019

Prinášame Vám stručný prehľad aktivít projektu NP DI PTT realizovaných v mesiaci október 2019.

Read More
25 nov
0

Informačné semináre projektu NP DI PTT

V rámci 2. cyklu zapojenia zariadení sociálnych služieb (ZSS) do projektu NP DI PTT Implementačná agentúra MPSVR SR realizovala v mesiacoch október a november 2019 osem informačných seminárov na celom Slovensku.

Read More
25 nov
0

Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky

Trenčiansky región síce nezápasí s vysokou nezamestnanosťou, ale aj tu je dosť záujemcov, ktorí uvažujú o sociálnom podnikaní. Na základe ich záujmu sa v polovici novembra konal v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne seminár s názvom Právne formy sociálnych podnikov a príklady dobrej praxe v Trenčianskom kraji.

Read More
14 nov
0

Holandský veľvyslanec nás pozval k okrúhlemu stolu

Začiatkom novembra sa konalo vo Veľkej Lomnici významné stretnutie pri okrúhlom stole pod názvom Potenciál sociálnej ekonomiky – rozvoj prostredníctvom začleňovania. Pozvánka naň prišla od holandského veľvyslanca pána Henk Cor van der Kwasta do Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Prešove.

Read More
14 nov
0

Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01 Podpora opatrovateľskej služby

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na    Ako správne implementovať projekt: Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ […]

Read More
13 nov
0

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Elektronický formulár Žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce pre cieľovú skupinu ľudia bez domova je neprístupný vzhľadom na ukončený termín uzávierky predkladania […]

Read More
13 nov
0

OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II) pre cieľovú skupinu ľudia bez domova

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje OZNÁMENIE o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce Cieľová skupina – ľudia […]

Read More
12 nov
0

Informačný seminár pre prijímateľov zapojených do výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 Rozvoj sektorových zručností

        IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR     pozýva prijímateľov na   INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE PRIJÍMATEĽOV  so zameraním na výzvu Rozvoj sektorových zručností (OP ĽZ […]

Read More