EnglishSlovak

Tematický workshop - Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu

  • Domov
  • Tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu
26 nov
0

Pozývame Vás na tematický workshop – Komunitné sociálne služby podporujúce aktivizáciu a prípravu na prácu, ktorý sa uskutoční v rámci aktivít národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Workshop sa bude konať dňa 12.12.2019 od 09:00 hod. do 17:00 hod. v Európskom informačnom centre v Bratislave, Palisády 29, 811 06 Bratislava.

Prosíme Vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára najneskôr do 09.12.2019. Registrácia ukončená.

Na účastníkov čakajú zaujímavé prednášky na témy:

-Komunitné sociálne služby – pôsobnosť samosprávnych krajov

-Komunitné sociálne služby na miestnej úrovni

-Rozvoj zručností a príprava na pracovné začlenenie v rehabilitačnom stredisku a integračnom centre, prepojenie sociálnych služieb a služieb zamestnanosti

-Podpora finančného manažmentu prijímateľa sociálnej služby v priebehu aktivizácie, prípravy na prácu a zamestnania

 

Workshop sa uskutoční v rámci aktivít národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Implementačná agentúra MPSVR SR ho organizuje v spolupráci s partnerom projektu Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania, ktorá v projekte NP DI PTT odborne zastrešuje oblasť aktivizácie a zamestnávania. Tematický workshop je určený pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a ich zriaďovateľov, zástupcov samosprávy a odbornú verejnosť. Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk www.npdi.gov.sk

Leave A Comment