EnglishSlovak

Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky

  • Domov
  • Aj v regióne s najnižšou nezamestnanosťou je priestor pre sociálne podniky
25 nov
0

Trenčiansky región síce nezápasí s vysokou nezamestnanosťou, ale aj tu je dosť záujemcov, ktorí uvažujú o sociálnom podnikaní. Na základe ich záujmu sa v polovici novembra konal v Regionálnom centre sociálnej ekonomiky v Trenčíne seminár s názvom Právne formy sociálnych podnikov a príklady dobrej praxe v Trenčianskom kraji.

Organizátori seminára – Regionálne centrum sociálnej ekonomiky a Národné podnikateľské centrum Trenčín – pozvali záujemcov o založenie registrovaného sociálneho podniku, ktorými sú predovšetkým obce, chránené dielne, ale i podnikatelia, aby získali informácie potrebné k naštartovaniu svojich podnikateľských aktivít v zmysle a v súlade so zákonom o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní. Hlavnou témou seminára bolo objasniť, akú právnu formu si optimálne vybrať pri záujme podnikať v sociálnej ekonomike a zamestnávať znevýhodnené a zraniteľné osoby.

Manažérka Regionálneho centra sociálnej ekonomiky Mgr. Marcela Beníčková priblížila účastníkom v skratke legislatívny rámec sociálneho podnikania na Slovensku, ktorý predstavuje Zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a s konkrétnymi právnymi formami sociálnych podnikov ich oboznámil advokát JUDr. Pavol Heger z Národného podnikateľského centra, ktorý následne odpovedal na početné otázky týkajúce sa práve zakladania spoločností.

S cennými praktickými skúsenosťami sa prišiel na seminár podeliť zástupca jedného z prvých registrovaných sociálnych podnikov v regióne Jozef Uhlík, konateľ integračného podniku JUVEX s.r.o. so sídlom v Častkovciach.

Na konci seminára sa rozvinula plodná diskusia, téma pozvaných záujemcov o sociálnu ekonomiku očividne zaujala. Všetci vyjadrili názor, že sa radi zúčastnia aj ďalších seminárov, ktoré im pomôžu v ich myšlienke sociálne podnikať a v jej úspešnom pretavení do praxe. Či už s pomocou a s využitím pomoci Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Trenčíne alebo s využitím Akceleračného programu Národného podnikateľského centra.

Leave A Comment