EnglishSlovak

Archive for 11 novembra, 2019

11 nov
0

Výberové konanie na pozíciu Lektor/-ka metodik/metodička v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/sk/o-agenture/pracovne-ponuky1/pracovna-ponuka-na-poziciu-lektor-ka-metodikmetodicka-v-narodnom-projekte-kvalita-socialnych-sluzieb

Read More
07 nov
0

Reakcia IA MPSVR SR ohľadne podpory opatrovateľskej služby z eurofondov

Implementačná agentúra Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky (IA MPSVR SR) realizovala v programovom období 2007 – 2013 a v programovom období 2014 – 2020 s finančnou podporou Európskeho sociálneho […]

Read More
06 nov
0

Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne

V dňoch 24.-25.10.2019 sa v Trenčíne konala pravidelná odborná výstava Práca & Vzdelávanie, na ktorej mala svoje zastúpenie aj Implementačná agentúra a národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky.

Read More
05 nov
0

Najčastejšie kladené otázky spojené s predkladaním žiadosti o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce V predchádzajúcom národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I sme mali zazmluvnený počet 1 TSP a 1 TP. Môžeme navýšiť počet […]

Read More
05 nov
0

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

V rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb- Podpora transformačných tímov Vás pozývame na tematický workshop, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 v Trnave.

Read More
05 nov
0

Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie

NP ISE bol spoluorganizátorom odbornej konferencie Spoločensky zodpovedné verejné obstarávanie. Okrem dôležitého obsahu bola významná aj podpisom Memoranda o spolupráci medzi českým MPSV a slovenským MPSVR.

Read More
04 nov
0

Mýty a fakty o DI

Prinášame Vám najbežnejšie mýty a nesprávne predstavy o procese deinštitucionalizácie (DI) a nezávislom živote.

Read More
04 nov
0

Ukončenie rozpočtového roka 2019

Žiadosť o platbu  V nadväznosti na metodické usmernenie MF SR č. 2/2009–U „Usmernenie k postupu financovania projektov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo v súvislosti s ukončením rozpočtového roka“ (aktualizácia č.3.1) […]

Read More