EnglishSlovak

Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne

  • Domov
  • Inštitút sociálnej ekonomiky na výstave Job Forum v Trenčíne
06 nov
0

V dňoch 24.-25.10.2019 sa v Trenčíne konala pravidelná odborná výstava Práca & Vzdelávanie.

Bol to už 11. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí a vzdelávania a tento rok sa ho aktívne zúčastnila aj Implementačná agentúra MPSVR SR. V jednom z pavilónov sa mohli návštevníci pristaviť pri stánku s naším logom alebo si vypočuť prezentáciu o činnosti agentúry o aktuálnych dopytovo orientovaných projektoch a bežiacich národných projektoch.

Osobne sa veľtrhu zúčastnil aj jeden z národných projektov, a to Inštitút sociálnej ekonomiky, ktorý využil priestor a záujem návštevníkov výstavy a prostredníctvom letákov a  prezentácií priblížil záujemcom myšlienky sociálnej ekonomiky, sociálnych podnikov a najmä informoval o dostupnosti podporných Regionálnych centier sociálnej ekonomiky aktuálne už vo všetkých krajských mestách.

Prvé základné informácie poskytla záujemcom o sociálne podnikanie priamo na výstave manažérka regionálneho centra pre Trenčiansky samosprávny kraj a ďalšiu pomoc a podporu dostanú následne individuálne podľa potreby, a to počas celej cesty k prípadnej registrácii sociálneho podniku, ale aj neskôr, keď sa ich prevádzka rozbehne a z času na čas ešte bude treba pomôcť alebo aspoň poradiť.

Leave A Comment