EnglishSlovak

Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE

  • Domov
  • Tematický workshop- ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE
05 nov
0

Pozývame Vás na Tematický workshop – ADAPTABILNÉ A EKOLOGICKÉ BÝVANIE, ktorý sa uskutoční dňa 26.11.2019 od 08:30 hod. do 17:00 hod. v Informačno- poradenskom centre v Trnave, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 6868/10, 917 01 Trnava, kongresová sála na prízemí.

Prosíme Vás o vyplnenie prihlasovacieho formulára najneskôr do 15.11.2019.

Formulár nájdete tu:

  • registrácia ukončená

Na účastníkov čakajú zaujímavé prednášky na témy:

– architektonické návrhy adaptabilného bývania pre prijímateľov sociálnych služieb – príklady dobrej praxe

ekologické koncepty a formy bývania – príklady dobrej praxe

Workshop sa uskutoční v rámci aktivít národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Implementačná agentúra MPSVR SR ho organizuje v spolupráci s partnerom projektu Výskumným a školiacim centrom CEDA (Fakulta architektúry STU), ktorá v projekte NP DI PTT odborne zastrešuje oblasť zmien fyzického prostredia. Tematický workshop je určený pre zamestnancov zariadení sociálnych služieb a ich zriaďovateľov, zástupcov samosprávy a odbornú verejnosť.

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk   www.employment.gov.sk www.npdi.gov.sk

Leave A Comment