EnglishSlovak

Archive for 29 septembra, 2021

29 sep
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.2 – platná od 01.10.2021

Príloha č.1 – Žiadosť o refundáciu Príloha č.2 – Pracovný výkaz opatrovateľky Príloha č.3 – Evidencia dochádzky Príloha č.4 – Označenie priestorov Príloha č.5 – Logo ESF a EFRR Príloha […]

Read More
28 sep
0

Je založenie sociálneho podniku také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá?

Aj na túto otázku hľadala odpoveď redaktorka Jolana Čuláková v relácii Klub komunálnej politiky v Rádiu Regina Západ v stredu 22.9., keď si do štúdia pozvala členku predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na Slovensku, zakladateľku registrovaného sociálneho podniku Minoritas Melindu Mikleovú a manažérku Regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Žiline Ľubicu Lövingerovú.

Read More
27 sep
0

Aktuálne informácie pre poskytovateľov v súvislosti s III. vlnou pandémie COVID-19

Aktuálne informácie pre poskytovateľov v súvislosti s III. vlnou pandémie Covid-19 V súlade s Nariadením vlády č. 183/2021 Z. z. Slovenskej republiky na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti […]

Read More
27 sep
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
27 sep
0

Je založenie sociálneho podniku také jednoduché, ako to na prvý pohľad vyzerá?

Aj na túto otázku hľadala odpoveď redaktorka Jolana Čuláková v relácii Klub komunálnej politiky v Rádiu Regina Západ v stredu 22.9., keď si do štúdia pozvala členku predsedníctva Aliancie pre sociálnu ekonomiku na […]

Read More
23 sep
0

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

Počas priebehu realizácie projektu NP TSP II boli v rámci kooperácie so zapojenými subjektami identifikované viaceré oblastí spolupráce, ktoré si vyžadovali upresnenie resp. úpravu postupov Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do […]

Read More
22 sep
0

Zmena č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „IA MPSVR SR“) informuje žiadateľov o zmene č.4 výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01  Ide o zmeny: 1. Predĺženia oprávneného obdobia […]

Read More
21 sep
0

Metodické stretnutie Zvolen

Metodické stretnutie Zvolen V dňoch 7-8.9.2021 tím národného projektu Kvalita sociálnych služieb (ďalej aj ako „NP KSS“) IAMPSVR SR zorganizoval dvojdňové Metodické stretnutie vo Zvolene, ktorého sa  zúčastnili takmer všetci aktéri […]

Read More
20 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie sociálnych služieb. Toto zariadenie sa zapojilo […]

Read More
16 sep
0

Okoč začína s výstavbou

Dňa 24.08.2021 prebehlo slávnostné zahájenie výstavby nových domov v Okoči.

Read More