EnglishSlovak

Okoč začína s výstavbou

  • Domov
  • Okoč začína s výstavbou
16 sep
0

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec začal proces deinštitucionalizácie v roku 2014 a bol súčasťou pilotného projektu zameraného na proces deinštituionalizácie sociálnych služieb.

Toto zariadenie sa zapojilo v roku 2019 aj do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Vďaka zanietenosti riaditeľa a zamestnancov zariadenia začali s výstavbou štyroch nízkoenergetických rodinných domov a rekonštrukciou objektu bývalej materskej školy v Okoči.

Dňa 24.08.2021 prebehlo slávnostné zahájenie výstavby nových domov. Riaditeľ Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec, Mgr. Tibor Veres vo svojom príhovore vyzdvihol dôležitosť deinštitucionalizácie, vzdelávanie zamestnancov a prípravu prijímateľov sociálnych služieb na zmenu nie len v oblasti bývania ale aj poskytovania sociálnych služieb.

Vďaka desiatim samostatným bytovým jednotkám získa 60 prijímateľov sociálnych služieb lepšie podmienky na celoročné bývanie. Bezbariérové priestory podporia samostatnosť, nezávislý život a sociálne začlenenie klientov do komunity. Ukončenie stavebných prác sa plánuje v roku 2022 v lete.

Leave A Comment