EnglishSlovak

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.2 – platná od 01.10.2021

  • Domov
  • Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – verzia 2.2 – platná od 01.10.2021
29 sep
0

Príloha č.1 – Žiadosť o refundáciu

Príloha č.2 – Pracovný výkaz opatrovateľky

Príloha č.3 – Evidencia dochádzky

Príloha č.4 – Označenie priestorov

Príloha č.5 – Logo ESF a EFRR

Príloha č.6 – Formulár Karty účastníka

Príloha č.7 – Prvá strana spisu klienta

Príloha č.8 – Potvrdenie §92

Príloha č.9 – Čestné vyhlásenie o splnení podmienok obstarania

Príloha č.10 – Čestné vyhlásenie prijímateľa o úplnosti a kompletnosti dokladov

Príloha č.11 – Žiadosť o schválenie počtu opatrovateliek

Príloha č.12 – Vyhlásenie poskytovateľa opatrovateľskej služby o zaradení opatrovateľky do výkonu

Leave A Comment