EnglishSlovak

Archive for 30 októbra, 2017

30 okt
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01, OP ĽZ 2017/3.2.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/02 v Bratislave

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR   si Vás dovoľuje pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH ŽIADATEĽOV v Bratislave v rámci výziev:   OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 […]

Read More
27 okt
0

Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01. Táto zmena je účinná k 27.10.2017 a má dopad na […]

Read More
26 okt
0

Implementačná agentúra podporila seniorov počas ich sviatku

  Október je mesiacom, ktorý patrí starším. V roku 1990 bol Valným zhromaždením Organizácie spojených národov vyhlásený za „Mesiac úcty k starším“. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR preto […]

Read More
18 okt
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Košiciach

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja pre EŠIF si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE […]

Read More
18 okt
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01 a OP ĽZ 2017/3.2.1/01 v Banskej Bystrici

      IMPLEMENTAČNÁ AGENTÚRA MINISTERSTVA PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SR    v spolupráci s  Informačno-poradenským centrom pre EŠIF Banskobystrický kraj si Vás dovoľujú pozvať na INFORMAČNÝ SEMINÁR PRE POTENCIÁLNYCH […]

Read More
12 okt
0

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov je jednou z priorít v NP TSPI, nakoľko ide o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a priameho dopadu na klienta, jeho rodinu a komunitu. Je rozdelené na dve […]

Read More
11 okt
0

Spôsob komunikácie a kontaktné údaje Implementačnej agentúry MPSVR SR ako Poskytovateľa

  Bližšie informácie týkajúce sa vyhlásených výziev a prípravy ŽoNFP môžete získať na webovom sídle Implementačnej agentúry MPSVR SR , kde sú zverejnené aj všetky relevantné dokumenty vzťahujúce sa k výzve (kategória Dopytové […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018 […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“. Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018 […]

Read More
09 okt
0

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí ohrozených chudobou […]

Read More