EnglishSlovak

Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01

  • Domov
  • Informácia o zmene č. 3 k výzve na predkladanie žiadostí o NFP OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01
27 okt
0

Dovoľujeme si informovať žiadateľov o zmene výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s kódom
OP ĽZ DOP 2017/2.1.1/01.
Táto zmena je účinná k 27.10.2017 a má
dopad na žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„ŽoNFP“) rozpracované pred 27.10.2017 v tom, že ich systém ITMS2014+
žiadateľom neumožní odoslať, a z toho dôvodu bude potrebné tieto ŽoNFP vytvoriť
opätovne.

Leave A Comment