EnglishSlovak

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov

  • Domov
  • Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov
12 okt
0

Vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov je jednou z priorít v NP TSPI, nakoľko ide o skvalitňovanie výkonu terénnej sociálnej práce a priameho dopadu na klienta, jeho rodinu a komunitu. Je rozdelené na dve samostatné časti. Prvá časť bude zabezpečovaná prostredníctvom verejného obstarávania a ide v nej o vzdelávanie v oblasti sociálnych zručností v celkovom rozsahu cca 100 hodín pre TSP  (terénnych sociálnych pracovníkov) a 50 hodín pre TP (terénnych pracovníkov).

Druhá časť vzdelávania je realizovaná lektormi, zamestnancami agentúry a je zameraná najmä na ľudskoprávne a iné odborné témy súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce. Rozsah tohto vzdelávania bude podobný ako v prvom prípade, cca 120 pre TSP a približne 60 hodín pre TP. Ide najmä o tieto témy:

Vybrané časti legislatívy so zameraním na poradenstvo pre klientov zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít 

Metódy a techniky v sociálnej práci s dôrazom na terénnu sociálnu prácu 

Poradenstvo pri riešení, dlhov a exekúcií pre ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít

Základné ľudské práva, diskriminácia

Ľudské práva zraniteľných skupín: deti, zdravotne znevýhodnení, seniori

Kultúra chudoby, multikulturalizmus, sociálna spravodlivosť, solidarita

Finančné poradenstvo zamerané na ľudí zo segregovaných a sociálne vylúčených komunít

Extrémizmus, nenávistné vyjadrovanie a zločiny z nenávisti (hate speech a  hate crimes)

Prezentačné zručnosti pre TSP, práca s médiami

 

Cieľom ďalšieho vzdelávanie je priebežné udržiavanie, zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí a schopností potrebných na vykonávanie kvalitnej terénnej sociálnej práce.

 

Foto už z prebiehajúcich vzdelávacích aktivít:

Pruzinska_skolenie

 

Cipar_vzdelavanie

 

Leave A Comment