EnglishSlovak

Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02

  • Domov
  • Informácia o vyhlásení výzvy OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02
09 okt
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej aj „IA MPSVR SR“) vyhlasuje výzvu s názvom „Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života“.

Výzva je vyhlásená od 09.10.2017 do 15.06.2018

Termíny jednotlivých kôl sú stanovené nasledovne:

– Termín uzavretia 1. kola 15.01.2018

– Termín uzavretia 2. kola 28.03.2018

– Termín uzavretia 3. kola 15.06.2018

V prípade, že alokácia určená na výzvu nebude po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia 3. kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá výzvy. 

Vyhlásená výzva je dostupná na webovej stránke IA MPSVR SR – znenie výzvy

Podpora
vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce

Leave A Comment