EnglishSlovak

Archive for 22 apríla, 2016

22 apr
0

Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o zapojenie do NP TSP I a subjekty zapojené do NP TSP I, že s účinnosťou od 01. februára 2016 bol zverejnený Dodatok č. 1 Príručky […]

Read More
06 apr
0

Informácia k pokračovaniu národného projektu Rodina a práca

Na základe pozitívnych skúseností a vysokého záujmu o národný projekt Rodina a práca, implementovaný v programovom období 2007-2013 z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, uvažuje MPSVR SR pokračovať aj […]

Read More