EnglishSlovak

Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I

  • Domov
  • Dodatok č. 1 k Príručke pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I
22 apr
0

Dovoľujeme si upozorniť žiadateľov o zapojenie do NP TSP I a subjekty zapojené do NP TSP I, že s účinnosťou od 01. februára 2016 bol zverejnený Dodatok č. 1 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TSP I, ktorým sa menia niektoré body prílohy č. 3, tj. Postupu pri realizácii výberových konaní na pozície TSP a TP. Zmeny sa týkajú sa najmä povinnosti informovať Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity o konaní výberového konania, pričom ÚSVRK má právo nominovať svojho člena do výberovej komisie a niektorých ďalších menších úprav. Dodatok je možné stiahnuť na odkaze nižšie alebo v sekci Dokumenty projektu. Zmeny sú zvýraznené farebne.

Dodatok č. 1 Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I (formát PDF) účinný od 01.02.2016

Leave A Comment