EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zpojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Read More
01 jan
0

Hľadá sa opatrovateľka

Pre subjekty zapojené do NP TOS – obce do 1000 obyvateľov evidujeme záujem a dopyt po pracovnej pozícii opatrovateľka – terénnou formou. Využite pracovnú príležitosť a možnosť ostať pracovať vo […]

Read More
01 jan
0
01 jan
0

Oznámenie NP TOS/02/2020 je uzavreté

Informujeme žiadateľov, že Oznámenie o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS/02/2020 je od 05.08.2021 uzavreté. Žiadosti doručené po […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre spolupracujúce subjekty zapojené do národného projektu Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II)

V rámci implementácie NP TSP II  bolo potrebné zosúladiť termíny týkajúce sa finančného manažmentu a zohľadniť aktuálnu situáciu v problematike zberu dát pre napĺňanie monitorovacích ukazovateľov. Preto bol v podkapitolách […]

Read More
01 jan
0

Možnosť realizovať výberové konania aj prostredníctvom videohovoru

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) 12. marca 2020 v súvislosti […]

Read More