EnglishSlovak

Možnosť realizovať výberové konania aj prostredníctvom videohovoru

  • Domov
  • Možnosť realizovať výberové konania aj prostredníctvom videohovoru
01 jan
0

Aktualizácia prílohy č. 3 Príručky pre spolupracujúce subjekty –  Postupu pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP)

12. marca 2020 v súvislosti s rizikom šírenia ochorenia spôsobeným koronavírusom boli v rámci NP TSP II. zrušené všetky vyhlásené výberové konania (VK).

Manažment NP TSP II hľadal možnosti ako čo najskôr obnoviť  realizáciu VK aj počas aktuálnej mimoriadnej situácie. Za týmto účelom bol upravený Postup pri realizácii výberového konania (príloha č. 3 Príručky) tak, aby bolo možné realizovať výberové konanie aj online formou prostredníctvom videohovoru v komunikačnej aplikácii.

Príručka pre spolupracujúceho subjekty zapojené do NP TSP II je aktualizovaná s účinnosťou od 20. mája 2020, pričom sa mení Postup pri realizácii výberového konania na terénnych sociálnych pracovníkov (TSP), terénnych pracovníkov (TP) a odborných pracovníkov (OP) a dotknuté prílohy Postupu. Podstatou zmeny je doplnenie Postupu o kapitolu „D“, ktorá upravuje postup pri VK počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Výberové konanie počas mimoriadnej situácie je možné realizovať len podľa postupu stanovenom v kapitole „D“. Po ukončení mimoriadnej situácie si vyhlasovateľ VK môže počas prechodného obdobia 60 dní zvoliť postup platný  mimo mimoriadnej situácie (kapitola „C“), alebo postup platný v čase mimoriadnej situácie (kapitola „D“).

Výberové konania, ktoré boli vyhlásené pred 12. marcom 2020 a neboli ukončené samotným výberovým konaním, musia byť nanovo vyhlásené. Uchádzači musia znovu prejaviť svoj záujem zaslaním žiadosti v rámci konania znovu vyhláseného VK, nemusia však zasielať kompletnú požadovanú dokumentáciu. V tomto prípade musí žiadateľ vo svojej žiadosti uviesť odkaz na dokumenty zaslané v rámci zrušeného VK  – poukáže na už raz zaslanú dokumentáciu a deklaruje, že je a informácie v nej sú stále aktuálne. Vyhlasovateľ VK priloží dokumentáciu k žiadosti v rámci aktuálneho VK.

Leave A Comment