EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Mapa zapojených obcí

https://<iframe src=“https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1TBAIyAx_apnfvD1DYQeh7ZGn6skaX6Yk“ width=“640″ height=“480″></iframe>

Read More
01 jan
0

Exploring the Field Social Work in Slovakia – evaluation of programme funded by ESF in 2007 – 2015

Read More
01 jan
0

Dôvody deinštitucionalizácie

Pre zásadnú realizáciu zmien v oblasti sociálnych služieb existujú vážne dôvody. Expert projektu NP DI PTT pre sociálne služby, doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD., uvádza niekoľko konkrétnych dôvodov pre formovanie a zapojenie pracovných tímov do deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb.

Read More
01 jan
0

Zapojené zariadenia 2.cyklus

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fVs10s7TJhCX9O8wPLsD5AcGC4TJCdaNw1b1eRq-oJ4/edit?usp=sharing

Read More
01 jan
0

video

video Ďakujeme zamestnancom sociálnych služieb on Biteable.

Read More
01 jan
0

Ako funguje projekt NP DI PTT počas pandémie COVID – 19

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID -19 bol v zariadeniach sociálnych služieb na celom Slovensku 6.marca 2020 vydaný zákaz návštev v zariadeniach sociálnych služieb, ktorý stále pretrváva. Pár dní na […]

Read More
01 jan
0

Zo života zariadenia sociálnych služieb: Výstava v Slatinke

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, ktorý je zapojený do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov  v spolupráci s OZ Terra therapeutika, Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o.,ešte v […]

Read More
01 jan
0

Odborné aktivity

Budovanie odborných kapacít formou podpory komunitnej práce v KC Cieľom podaktivity je pilotné budovanie odborných kapacít pre výkon komunitnej práce v KC ako nástroja na podporu osôb žijúcich v sociálne […]

Read More
01 jan
0

Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012, aktualizácia č.1

RO zverejňuje Časový harmonogram výziev OP ZaSI na rok 2012, aktualizáciu č.1.            

Read More