EnglishSlovak

Zo života zariadenia sociálnych služieb: Výstava v Slatinke

  • Domov
  • Zo života zariadenia sociálnych služieb: Výstava v Slatinke
01 jan
0

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“ Lučenec, ktorý je zapojený do Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov  v spolupráci s OZ Terra therapeutika, Alternatíva – Centrum nezávislého života n.o.,ešte v lete tohto roku v kaštieli na Dolnej Slatinke usporiadal zaujímavú výstavu výtvarných prác prijímateľov DSS „Slatinka“ a študentov arteterapie katedry výtvarnej výchovy PdFUK a inštitútu vzdelávania v artetarapii s názvom: Komunitné umenie v kaštieli  na Dolnej Slatinke.

Výstava  je súčasťou projektu REBIRTH, autorskej výstavy v Synagóge v Lučenci profesorky Jaroslavy Šickovej, ktorá je  aj kurátorkou výstavy v kaštieli na Slatinke.

Umenie spája rôzne svety. Dôkazom  toho  je aj výstava  v priestoroch  kaštieľa, kde je prepojené tajomstvo minulosti s čarom komunitného umenia, a prepojený svet inštitucionálneho pasívneho modelu ochrany s aktívnym modelom podpory v prirodzenom prostredí.  

Prepojenie dvoch svetov na pôde Slatinského kaštieľa nie je náhoda.  

Pani profesorka Šicková pracuje  dlhé roky s ľuďmi s rôznym druhom znevýhodnenia. Našla v umení liečivý potenciál a spolu so svojím manželom  sochárom Jánom Šickom založila arteterapeutické centrum Terra therapeutica. Poukázala tak  na vlastnosť umenia komunikovať neverbálne, ktorú využívajú ťažko komunikujúci klienti, či klienti  nekomunikujúci.

O význame prepojenia týchto dvoch svetov, o histórii, ako to bolo včera, ako je to dnes, o prebiehajúcom procese deinštitucionalizácie  porozprávala riaditeľka DSS Slatinka, Renáta Šimová.

,,Úlohou umenia aj arteterapie je vytvárať situácie plné významov, tým pomáhať ľuďom obohacovať ich osobnosť, iniciovať zmenu ich správania, myslenia, posilniť ich dôstojnosť a naplniť zmysel ich života, alebo kompenzovať akýkoľvek ich fyzický, duševný, duchovný alebo sociálny deficit“.

Tieto slová  napĺňajú aj  myšlienku Tranzitného programu, ktorý  poskytuje priestor na realizáciu snov  ľuďom s rôznymi formami  znevýhodnenia, ktorý predstavila tímlíderka programu Katarína Medzihorská.

Súčasťou výstavy bol aj  arteterapeutický workshop J.Šickovej a ocenenie štyroch klientov  DSS Slatinka za ich tvorbu.

Výstava bola určená všetkým, ktorí mali záujem dozvedieť sa o živote ľudí zo Slatinky: „ako to bolo včera  a ako je to dnes  – byť súčasťou komunity, žiť nezávislý  život podľa svojich predstáv a potrieb“.

Leave A Comment