EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Informačný seminár k výzvam OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ 2016/4.2.1/02 a OP ĽZ 2016/4.2.1/03 a OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje pozvať na odborné semináre pre žiadateľov k výzvam: – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej […]

Read More
01 jan
0

Predbežný prieskum záujmu o účasť na informačnom seminári k vyhláseným výzvam

  Implementačná agentúra MPSVR SR si Vás dovoľuje osloviť s predbežným prieskumom záujmu o účasť na informačnom seminári pre potenciálnych žiadateľov k nasledovným vyhláseným výzvam:    – OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 – Podpora […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre žiadateľa o NFP verzia 4

Riadiaci orgán pre OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia vydal aktualizáciu Príručku pre žiadateľa o NFP spolu s prílohami.

Read More
01 jan
0

Oznam pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

Z dôvodu aktualizácie podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev  OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, nie je možné vytvárať nové Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ a to v predpokladanom […]

Read More
01 jan
0

Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci ŠŠJN pre DOP v rámci výzvy „Podpora výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v náhradnom rodinnom prostredí“ (OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02)

IA MPSVR SR na základe skúseností doterajšej aplikačnej praxe za účelom zadefinovania jednotného spôsobu uplatňovania Štandardnej stupnice jednotkových nákladov vydáva Usmernenie k postupu pri overovaní podmienok oprávnenosti výdavkov v rámci štandardnej stupnice […]

Read More
01 jan
0
01 jan
0

Duplicate of Oznam

  V súvislosti s konaním summitu premiérov vlád a prezidentov členských krajín EÚ, ktorý sa uskutoční v Bratislave si Vám dovoľujeme oznámiť, že dňa 16. 09. 2016 budú zamestnanci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych […]

Read More
01 jan
0

Predĺženie financovania opatrovateľskej služby v rámci NP TOS

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje na základe návrhu na zmenu právoplatného rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného […]

Read More
01 jan
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 4.7.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňa 4.07.2022 otvorená v skrátenom prevádzkovom čase: do 13:00 hod. Ďakujeme […]

Read More
01 jan
0

Zmena otváracích hodín podateľne IA MPSVR SR dňa 26.9. a 27.9.2022

Implementačná agentúra ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR oznamuje, že podateľňa: Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, bude v dňoch 26.-27.9.2022 (pondelok a utorok), uzatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Read More