EnglishSlovak

Oznam pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03

  • Domov
  • Oznam pre potenciálnych žiadateľov v rámci výziev OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03
01 jan
0

Z dôvodu aktualizácie
podmienok poskytnutia príspevku v rámci výziev  OP ĽZ DOP
2016/4.2.1/01
, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/02, OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/03, nie
je možné vytvárať nové Žiadosti o NFP v systéme ITMS2014+ a to
v predpokladanom termíne od 19.03.2018 do 22.03.2018.

V nadväznosti na uvedenú
aktualizáciu podmienok si dovoľujeme upozorniť tých žiadateľov, ktorí už majú
v systéme ITMS2014+ vytvorené, ale neodoslané Žiadosti o NFP, že
nebude možné tieto Žiadosti o NFP cez systém odoslať. Bude potrebné
vytvoriť  nové Žiadosti o NFP po aktualizácii predmetných výziev.
O sprístupnení možnosti opätovne vytvárať nové Žiadosti o NFP Vás
budeme informovať prostredníctvom Aktualít.

Za vzniknuté komplikácie
vyplývajúce z technického nastavenia systému ITMS2014+ sa ospravedlňujeme.

Leave A Comment