EnglishSlovak

Archive for 1 januára, 1970

01 jan
0

Aktualizácia č. 14 Usmernenia RO č. N3/2007

Usmernenie Riadiaceho orgánu č. N3/2007, aktualizácia č.14 k oprávnenosti výdavkov pre programové obdobie 2007-2013 nahrádza pôvodné znenie usmernenia.   V aktualizácii č. 14 sa doplnila primeranosť výdavkov na vzdelávanie v zmysle […]

Read More
01 jan
0

Upozornenie pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok

Vážení žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP), dovoľujeme si Vás upozorniť, že žiadosti o NFP je potrebné predkladať v súlade s podmienkami stanovenými v konkrétnej výzve na predkladanie žiadostí o […]

Read More
01 jan
0

Informácia k poskytovaniu súťažných podkladov k verejným obstarávaniam

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/ obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných […]

Read More
01 jan
0

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02 (termín uzavretia III. kola výzvy)

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.1/02.   V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia č. 7 Usmernenia RO č. N5/2008

Riadiaci orgán pre OP ZaSI vydal aktualizáciu usmernenia č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom s účinnosťou od 1.7.2013. Aktualizácia č. 7 nahrádza aktualizáciu č. […]

Read More
01 jan
0

Presťahovali sme sa do nových priestorov

Fond sociálneho rozvoja sa k 23. 8. 2013 presťahoval do nových priestorov na adresu Špitálska 27, 814 55 Bratislava (budova oproti MPSVR).    Kontakty Úsek generálnej riaditeľky0917 991 251 Odbor […]

Read More
01 jan
0

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (termín uzavretia III. kola výzvy)

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01.  V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de […]

Read More
01 jan
0

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP

V nadväznosti na zmeny súvisiace s  aktualizáciu č.9 Usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom a v súlade s Dodatkom č. 4 k […]

Read More
01 jan
0

Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia v septembri […]

Read More
01 jan
0

Súťaž Národná cena SR za kvalitu 2013 – ocenenie zlepšenia výkonnosti

Na základe súhlasu FSR s postupom do finále súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 sa v našich priestoroch uskutočnilo posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov: Mgr. Imrich Žigo (vedúci […]

Read More