EnglishSlovak

Informácia k poskytovaniu súťažných podkladov k verejným obstarávaniam

  • Domov
  • Informácia k poskytovaniu súťažných podkladov k verejným obstarávaniam
01 jan
0

V súvislosti s poskytovaním súťažných podkladov nie je zo strany verejných obstarávateľov/ obstarávateľov prípustné obmedzovať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov. V tejto súvislosti je nevyhnutné ponechať lehotu na poskytovanie súťažných podkladov totožnú s lehotou na predkladanie ponúk.

 

V prípadoch verejných obstarávaní, ktoré sú začaté, avšak pri ktorých nedošlo k predkladaniu ponúk je potrebné, aby verejní obstarávatelia/obstarávatelia opravou oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania resp. opravou výzvy na predloženie ponuky (vo vestníku ÚVO a pri nadlimitných zákazkách aj vo vestníku EÚ), korigovali lehotu na požiadanie o vydanie súťažných podkladov v zmysle vyššie uvedenej informácie.

 

Uvedené usmernenie sa vzťahuje na verejné súťaže (nadlimitné a podlimitné) a na podprahové zákazky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment