EnglishSlovak

Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP

  • Domov
  • Aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP
01 jan
0

V nadväznosti na zmeny súvisiace s  aktualizáciu č.9 Usmernenia RO č. N5/2008 k overovaniu zadávania zákaziek na realizáciu schválených aktivít tretím subjektom a v súlade s Dodatkom č. 4 k zriaďovacej listine Fondu sociálneho rozvoja zo dňa 9. marca 2015, ktorým sa od 1. apríla 2015 mení názov organizácie „Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ na „Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky“ (skrátene IA MPSVR SR), vydala IA MPSVR SR Dodatok č. 1 Príručky pre prijímateľa NFP, s účinnosťou od 1. 4. 2015.

 

Tento dodatok aktualizuje znenie Príručky pre prijímateľa NFP, účinnej k 1. 2. 2015 pre každý projekt realizovaný v rámci výziev Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

 

 

Leave A Comment