EnglishSlovak

Súťaž Národná cena SR za kvalitu 2013 – ocenenie zlepšenia výkonnosti

  • Domov
  • Súťaž Národná cena SR za kvalitu 2013 – ocenenie zlepšenia výkonnosti
01 jan
0

Na základe súhlasu FSR s postupom do finále súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 sa v našich priestoroch uskutočnilo posúdenie na mieste tímom externých posudzovateľov: Mgr. Imrich Žigo (vedúci posudzovateľ), Mgr. Mária Nezvalová (posudzovateľ) a Ing. Katarína Kašubová (zástupca ÚNMS SR). Posúdenie na mieste trvalo 1 deň od 9:00 do 17:00 hod. Na základe posúdenia posudzovatelia vypracovali Spätnú správu z posúdenia na mieste.
Dňa 10.9.2013 sa na Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR uskutočnilo druhé zasadnutie hodnotiteľskej komisie súťaže. Hodnotiteľská komisia v súlade so štatútom súťaže a na základe posúdenia na mieste v našej organizácii rozhodla, že FSR získava

 

ocenenie zlepšenia výkonnosti súťaže Národná cena SR za kvalitu 2013 v kategórii C3 (iné organizácie verejného sektora).

 

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční dňa 11.11.2013 o 17:00 hod. v Historickej budove Národnej rady SR.

Leave A Comment