EnglishSlovak

Informačné semináre k výzve OP ZaSI - FSR - 2012/2.2/01

  • Domov
  • Informačné semináre k výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja pozýva všetkých, ktorí majú potenciálny záujem podať si žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01, na informačné semináre, ktoré sa uskutočnia v septembri 2013.


Informačné semináre sú určené všetkým záujemcom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci tejto výzvy a sú zamerané na ich prezentáciu. Cieľom je poskytnúť potenciálnym žiadateľom dôležité informácie, ktoré súvisia s procesom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok a prispieť tak ku zvýšeniu kvality predkladaných projektov. Konkrétne otázky záujemcov budú zodpovedané počas diskusie po skončení prezentácií. 

 

Termíny a miesta konania seminárov:

  

Banská Bystrica

18.9.2013 o 9.30

Mestský úrad, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica – II. poschodie, miestnosť č. 290 /Veľká zasadačka/

 

Program:

 9.30                Registrácia účastníkov
 9.45                Začiatok a otvorenie seminára
10.00 – 11.00   Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
11.00 – 12.30   Praktické rady k vypĺňaniu formulárov žiadostí, oprávnenosť výdavkov, publicita projektu

12:30 – 13:00    Prestávka na občerstvenie 
13.00 – 14.00   Otázky a diskusia.
14.00               Ukončenie semináru
Prestávky – podľa požiadavky účastníkov

 

 

Košice

19.9.2013 o 9.00

Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice – II. poschodie, školiaca miestnosť č. 310 

 

Program:

 9.00                Registrácia účastníkov
 9.15                Začiatok a otvorenie seminára
 9.30 – 10.30    Výzva na predkladanie žiadostí o NFP
10.30 – 12.00   Praktické rady k vypĺňaniu formulárov žiadostí, oprávnenosť výdavkov, publicita projektu

12.00 – 12.30    Prestávka na občerstvenie
12.30 – 13.30   Otázky a diskusia.
13.30               Ukončenie semináru
Prestávky – podľa požiadavky účastníkov

 

   

Výzva OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 s alokáciou 5 706 481,00 EUR je zameraná na vytvorenie pracovných miest a zabezpečenie zamestnania pre cca 400 znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie a občanov marginalizovaných komunít.

Oprávnenými žiadateľmi sú najmä obce, mestá a mimovládne organizácie.  

 

 

 

Leave A Comment