EnglishSlovak

Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (termín uzavretia III. kola výzvy)

  • Domov
  • Zmena podmienok poskytnutia pomoci vo výzve OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01 (termín uzavretia III. kola výzvy)
01 jan
0

Fond sociálneho rozvoja oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok (NFP) zmenu podmienok poskytnutia pomoci v rámci výzvy OP ZaSI – FSR – 2012/2.2/01.

 
V nadväznosti na zmenu Schémy pomoci de minimis na podporu sociálnej inklúzie č. 1/2010, ktorá bola doplnená dodatkom č. 1 a zverejnená v Obchodnom vestníku dňa 26. 4. 2013, sa mení príloha č. 10 výzvy na predkladanie žiadostí o NFP.

 

Vzhľadom na povinnosť FSR pozastaviť (predĺžiť) výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dôvodu zmeny podmienok poskytnutia pomoci minimálne v dĺžke 15 dní, FSR upravuje v texte výzvy termín uzavretia výzvy nasledovne:

 

Termín uzavretia III. kola výzvy na predkladanie žiadostí o NFP je 16. 9. 2013.

Leave A Comment