EnglishSlovak

Archive for 30 júna, 2021

30 jún
0

Informačné semináre NP DI PTT – 4. cyklus

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR
(IA MPSVR SR) v spolupráci s partnermi projektu Radou pre poradenstvo v sociálnej práci (RPSP), Slovenskou úniou podporovaného zamestnávania (SÚPZ) a Výskumným a školiacim centrom bezbariérového navrhovania – CEDA (STU Bratislava) zorganizovala dva Informačné semináre, ktoré sa konali online formou 14.06.2021 a 21.06.2021.

Read More
28 jún
0

Posledné online webináre

Využite možnosť prihlásiť sa na posledné informačné semináre na témy súvisiace s opatrovateľskou službou. Počas leta organizujeme semináre na štyri témy: Prihlásiť sa môžete TU.

Read More
23 jún
0

Tematický workshop Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021)

Pozývame Vás na tematický workshop „Rodinné bývanie – komunitná forma pobytovej sociálnej služby a nová norma STN 73 4301 Bytové budovy (platná od 01.02.2021),“ ktorý organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT).

Read More
17 jún
0

Prehľad aktivít projektu NP DI PTT za máj 2021

Prinášame Vám prehľad vybraných aktivít projektu NP DI PTT realizovaných za máj 2021.

Read More
17 jún
0

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky

Nové pravidlá pre regióny má v pláne novela zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorú koncom mája schválila vláda SR. Pre sociálnu ekonomiku je veľmi podstatnou zmenou zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce v §13 ods. 1.

Read More
17 jún
0

Podateľňa IA MPSVR SR je od 18.06.2021 otvorená

IA MPSVR SR oznamuje že podateľňa na Nevädzovej 5 v Bratislave je odo dňa 18.06.2021 otvorená pre verejnosť. Úradné hodiny (Nevädzova 5, 821 01 Bratislava): v pracovné dni od 7:00 […]

Read More
10 jún
0

Problémové správanie – ako na to?

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny zorganizovala 04.06.2021 tematický workshop na tému „Ako pracovať s ľuďmi s problémovým správaním, mentálnym postihnutím a autizmom v sociálnych službách.“

Read More
08 jún
0

Interná výzva na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zverejňuje Internú výzvu na predkladanie žiadostí o navýšenie počtu pozícií terénneho sociálneho pracovníka resp. terénneho pracovníka v rámci implementácie NP TSP II […]

Read More
07 jún
0

Odborné semináre pre poskytovateľov sociálnych služieb

V mesiaci jún 2021 sme pre Vás pripravili ďalšie termíny odborných seminárov pre poskytovateľov soc. služieb v rámci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR národného projektu Kvalita […]

Read More
07 jún
0

Letné online semináre NP TOS

Národný projekt Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby NP TOS Vás pozýva na ďalšiu sériu informačných seminárov online formou na rôzne zaujímavé témy v oblasti poskytovania opatrovateľskej služby terénnou formou. […]

Read More