EnglishSlovak

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky

  • Domov
  • Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja prinesie výhody aj pre sociálne podniky
17 jún
0

Nové pravidlá pre regióny má v pláne novela zákona č. 539/2008 o podpore regionálneho rozvoja z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), ktorú koncom mája schválila vláda SR.

Ilustračný obrázok

Po jej prijatí v Národnej rade SR bude podpora do krajov smerovať na základe
Plánov rozvoja, ktoré pripravia okresné úrady v spolupráci s MIRRI, so zástupcami samosprávneho kraja, miest, obcí a odborníkov.

Veľmi podstatnou zmenou pre sociálnu ekonomiku je zaradenie registrovaných sociálnych podnikov medzi subjekty územnej spolupráce v §13 ods. 1. Znamená to, že MIRRI bude môcť registrovaným sociálnym podnikom poskytnúť zo štátneho rozpočtu dotácie.

O schválení predmetnej novely Vás budeme informovať priamo i prostredníctvom Regionálnych centier sociálnej ekonomiky, na ktoré sa môžete v prípade potreby obrátiť kedykoľvek.

Leave A Comment