EnglishSlovak

Archive for 27 decembra, 2018

27 dec
0

Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory

K regionálnym centrám Inštitútu sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove pribudlo ďalšie – od decembra tohto roka sú verejnosti sprístupnené priestory aj v Nitrianskom kraji. K dispozícii sú priamo v centre Nitry na Svätoplukovom námestí č.1.

Read More
20 dec
0

Informácia o príprave nového národného projektu

Dovoľujeme si vás informovať, že aktuálne prebieha príprava nového národného projektu, ktorý bude nadväzovať na aktivitu národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. V spolupráci s MPSVR SR pripravujeme projektový zámer nového […]

Read More
05 dec
0

Workshop Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II.

29.11.2018 sa pri príležitosti Medzinárodného dňa osôb so zdravotným postihnutím konal workshop s názvom Sociálna ekonomika – príklady dobrej praxe II. Na pôde bratislavskej Ekonomickej univerzity ho organizovali zanietenci sociálnej práce na Slovensku: Katedra sociálneho rozvoja a práce EU, Inštitút sociálnej ekonomiky a sociálnych inovácií, Občianske združenie Inklúzia, nezisková organizácia Epic, Slovenská únia podporovaného zamestnávania.

Read More
04 dec
0

Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej.

Read More
03 dec
0

Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline a v Trnave

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych […]

Read More