EnglishSlovak

Inšpirácia z praxe - exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská

  • Domov
  • Inšpirácia z praxe – exkurzia v sociálnom podniku WASCO Valaská
04 dec
0

V októbri 2018 sa konalo pracovné stretnutie zamestnancov regionálnych centier národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky v priestoroch sociálneho podniku Združenie mladých Rómov, o.z. vo Valaskej. Okrem predstaviteľov Implementačnej agentúry MPSVR SR pozvanie prijali aj štátny tajomník Branislav Ondruš, riaditeľka sekcie práce Danica Lehotská a riaditeľka odboru SE Ingrid Ujváriová.

Skupinové foto - na pracovnom stretnutí bola vyhodnotená priebežná činnosť regionálnych centier, ktoré sú dôležitým článkom pomoci potenciálnym záujemcom o získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Na pracovnom stretnutí bola vyhodnotená priebežná činnosť regionálnych centier, ktoré sú dôležitým článkom pomoci potenciálnym záujemcom o získanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Ich poradenská činnosť má široký záber počnúc legislatívou, náležitosťami registračného konania sociálneho podniku, formami poskytovania finančnej podpory, až po poradenstvo pri zostavení životaschopného podnikateľského plánu.

Dôležitým bodom programu bola obsiahla prezentácia štátneho tajomníka o legislatívnom podchytení sociálneho podnikania na Slovensku. Sociálnu ekonomiku a sociálne podnikanie prezentoval ako inovatívny faktor regionálneho rozvoja s dôrazom na príklady dobrej praxe v krajinách EÚ a možnostiach na Slovensku.

Dôležitým bodom programu bola obsiahla prezentácia štátneho tajomníka Branislava Ondruša o legislatívnom podchytení sociálneho podnikania na Slovensku.

Veľmi vhodne k  programu pracovnému stretnutia zapadla návšteva úspešne etablovaného sociálneho podniku WASCO vo Valaskej, ktorý „dáva príležitosť pracovať dlhodobo nezamestnaným, ženám po materskej, osamelým matkám s deťmi, zdravotne znevýhodneným, mladým, osobám nad 50 rokov, aj ľudom, ktorí sú bez práce aj 15-20 rokov.“

Podnik rozbehli vzdelaní rómski nadšenci z Banskej Bystrice podľa zahraničných vzorov ako mimovládna organizácia Združenie mladých Rómov na Slovensku. Ambiciózne pracujú na znížení nezamestnanosti rómskeho etnika a ďalších znevýhodnených skupín obyvateľov Valaskej a širšieho okolia Dôležitým aspektom pozitívneho vplyvu na región je fakt, že pri výbere pracovníkov nepreferujú faktor etnicity. Prácu dávajú nielen Rómom, ale aj príslušníkom majority, ktorí si dlhodobo nemôžu nájsť prácu.

 

Ivan Mako rozpráva o histórii sociálneho podniku Wasco, keď v roku 2017 rozbiehali práčovňu a žehliareň.
Foto: Daniel Vražda

Príbeh podniku začína v roku 2014, keď v starej továrenskej budove rozbehol Ivan Mako práčovňu a žehliareň. Od začiatku kládol dôraz na kvalitu služieb a komplexný servis. Oplatilo sa – obe dnes generujú podniku príjem a už po dvoch rokoch získal za ne Ivan Mako cenu za najlepší sociálny biznis na Slovensku. Vo Wasco práčovni perú napríklad uniformy pre ministerstvo vnútra, posteľnú bielizeň pre firmy z regiónu. Mesačne vyperú 15 ton prádla. Aj napriek sociálnemu zameraniu si podnik dokáže zarobiť na svoju činnosť a tvoriť zisk. Na Slovensku ide o prvú lastovičku, keďže tento postup sa zatiaľ nepodarilo aplikovať nikomu. Pán Mako však predpokladá, že postupne sa táto myšlienka rozšíri. „Ukazujeme štátu, že niečo takéto je možné“ hovorí. Budova, v ktorej sociálny podnik pôsobí, má 20 miestností a obsahuje aj veľkú konferenčnú miestnosť, ktorú môže prenajímať firmám či mimovládnym organizáciám. Momentálne sa uchádzajú o eurofondy na rekonštrukciu a dokončenie priestorov. V podkroví chcú vytvoriť ubytovacie kapacity a ich ďalším plánom je vytvorenie krajčírskej dielne. Ďalší priestor na expanziu vidia následne vo vytváraní prevádzok v iných kútoch Slovenska.

Význam podniku je však oveľa širší – je súčasťou Multifunkčného centra, ktoré sa zameriava aj na vzdelávanie a pomoc komunite.
Foto: Daniel Vražda

Význam podniku je však oveľa širší – je súčasťou Multifunkčného centra, ktoré sa zameriava aj na vzdelávanie a pomoc komunite. Radí a pomáha obyčajným ľuďom z okolia pri hľadaní práce či písaní životopisov, v spolupráci s Centrom právnej pomoci ich orientuje v spleti sociálnych a iných zákonov, pomáha pri exekúciách.

Prínos sociálneho podniku k rozvoju regiónu,  znižovaniu nezamestnanosti, sociálnemu začleňovaniu znevýhodnených osôb a konečne k  zlepšovaniu kvality života všetkých občanov je nesporný. Kiežby boli dobrým príkladom aj pre ďalšie kúty Slovenska.

Leave A Comment