EnglishSlovak

Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory

  • Domov
  • Regionálne centrum v Nitre otvorilo verejnosti svoje priestory
27 dec
0

K regionálnym centrám Inštitútu sociálnej ekonomiky v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Prešove pribudlo ďalšie – od decembra tohto roka sú verejnosti sprístupnené priestory aj v Nitrianskom kraji. K dispozícii sú priamo v centre Nitry na Svätoplukovom námestí č.1.

Zamestnanci regionálneho centra sociálnej ekonomiky v Nitre - manažérka Iveta Ďuricová a koordinátori Martina Jarošová Gašparová, Artur Bekmatov a Miroslav Černay.

Regionálne centrá plnia dôležitú úlohu v rámci implementácie zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V každom centre sú profesionálne pripravení koordinátori projektu, ktorých cieľom je poskytovať aktuálne, komplexné informácie laickej i odbornej verejnosti o potrebe riešenia problematiky sociálnej ekonomiky v danom regióne, o sociálnom podnikaní, o formálnych a obsahových náležitostiach implementácie zákona.

Ich kľúčovou úlohou je motivácia a pomoc verejnosti v lokálnom prostredí pri zakladaní sociálnych podnikov s cieľom zvýšenia regionálnej zamestnanosti a jej následnej udržateľnosti. Pri realizácii tejto úlohy vyhľadávajú potenciálnych záujemcov o založenie sociálneho podniku, spolupracujú s príslušnými úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v regióne. Pomáhajú žiadateľom v procese podania žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, poskytujú informácie o harmonograme výziev na predkladanie projektových žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre oblasť podpory sociálnej ekonomiky, o možnostiach a podmienkach využívania finančných nástrojov a nenávratnej finančnej pomoci.

V každom regionálnom centre je plánovaná aj spolupráca s regionálnymi expertami pre oblasť sociálnej ekonomiky, ktorých úlohou bude na základe vlastných skúseností z podnikania radiť, viesť a podporovať záujemcov o založenie sociálneho podniku, oboznámiť ich nielen s pozitívami, ale aj možnými rizikami sociálneho podnikania a ako im predchádzať.

Regionálne centrum je otvorené každý pracovný deň, viac informácií je uvedených v sekcii Kontakty.

Leave A Comment