EnglishSlovak

PRIHLASOVANIE na Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave

  • Domov
  • PRIHLASOVANIE na Informačné semináre k národnému projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov v Banskej Bystrici, Trenčíne, Prešove, Košiciach, Žiline, Trnave, Nitre a Bratislave
22 okt
0

Pozývame Vás na Informačné semináre, ktorých cieľom je predstaviť aktivity národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov (ďalej aj „NP DI PTT“) zameraného najmä na zariadenia sociálnych služieb s kapacitou viac ako  40 klientov.

Informačné semináre sa uskutočnia v mesiaci december a január. 

Prihlásenie:

Informačný seminár v  Banskej Bystrici

Dátum: 14.12.2018

Miesto: Hotel DIXON, Švermova ul. 32, banská Bystrica

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 5.12.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

Informačný seminár v  Trenčíne

Dátum: 17.12.2018

Miesto: Grand hotel, Palackého 3840/14 Trenčín

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 10.12.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

Informačný seminár v  Prešove

Dátum: 7.1.2019

Čas: od 10:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 15.12.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR  

Informačný seminár v  Košiciach

Dátum: 8.1.2019

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 19.12.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR  

Informačný seminár v  Žiline

Dátum: 17.1.2019

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 10.1.2019 cez  REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v Trnave

Dátum: 18.1.2019

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 11.1.2019 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR

Informačný seminár v  Nitre

Dátum: 21.11.2018

Miesto: Agroinštitút, Akademická 952/4, 949 01 Nitra-Chrenová

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 14.11.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

Informačný seminár v  Bratislave

Dátum: 26.11.2018

Miesto: Hotel Družba, Botanická 25 842 14 Bratislava

Čas: od 9:00 – 17:00 hod

Registrácia: do 19.11.2018 cez REGISTRAČNÝ FORMULÁR 

Všetky aktivity, ktoré NP DI PTT prinesie, Vám predstavíme za účasti zástupcov všetkých partnerov v národnom projekte:

  • Implementačná agentúra MPSV SR- PhDr. Miroslav Cangár, PhD
  • Rada pre poradenstvo v sociálnej práci – Doc. PhDr. Slavomír Krupa, PhD
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry STU, Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania – CEDA FA STU – Doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD
  • Slovenská únia podporovaného zamestnávania – PhDr. Viera Záhorcová,PhD

Detailnejšie informácie:

Názov projektu: Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT)

Trvanie projektu: august 2018 – október 2023

  • NP DI PTT nadväzuje na predchádzajúci národný projekt, ktorý realizovala Implementačná agentúra MPSVR SR v uplynulom programovom období. 
  • Hlavným cieľom projektu je príprava, kreovanie a systematická metodická podpora transformačných tímov pri tvorbe transformačných plánov pre konkrétne zariadenie sociálnych služieb.
  • V rámci projektu predpokladáme postupné zapájanie sa zariadení sociálnych služieb, ktoré absolvujú akreditované vzdelávanie a budú podporované pri kreovaní a práci transformačných tímov na  tvorbe transformačných plánov.
  • Podpora zapojených zariadení v rámci tohto projektu bude prebiehať až do obdobia vytvorenia transformačných plánov maximálne 23 mesiacov.

Leave A Comment